מטרת השירות המנוהל ויתרונותיו

התמקדות בליבה

מאפשר לעסק להתמקד בפעילות הליבה שלו, והעברת הפרויקט לספק מומחה בתחום.

עמידה ביעדים

מצבת העובדים בארגון לא משתנה ובכך מסייע לעמידה ביעדים ובתקנים הקיימים.

יעול תהליכים

והפחתת עלויות תוך שיפור השירות על ידי שימוש במתודולוגיות מוכחות שגובשו על ידינו בהסתמכות על מומחים בתחום.

מקצועיות

מקנה רמת מקצועיות ושירות גבוהה בתחומי היצור.

אחריות כוללת

אחריות כוללת לגיוס מנהל פרויקט, עובדים ושימור הצוות המקצועי

מיקור חוץ

אפשרות גם לגיוס עובדים במיקור חוץ ללא ניהול ותפעול מלא